NYTT UTSTYRSBUR

I går startet barne/ungdoms treningen og i dag var seniorene i sving. Under dagens seniortrening var det kjempebra innsats og godt oppmøte av frammøtte!! Det har også vært avduking av nytt utstyrsbur. Den har kostet en del og mange dugnadstimer. Arbeidet er hovedsakelig utført av Arnt Bjarne Landøy, Vidar Hjorthaug og Joar Eide Fjellestad. Noe transport hjelp av materiell av Gunstein Strømsnes og faren. Terje Fjellestad (far Joar) hjalp oss med plate til klubbskilt og handtakene på utsiden av buret. Kristian Nordahl Berentzen hjalp til med innkjøp og transport av noe materiell. Prosjektet innebærer ca. 300 dugnadstimer medregnet planlegging, innkjøp, utførelse og økonomi håndtering. Klubben har forskuttert prosjektet i håp om å få sponsorer med på et spleiselag. Det er noen smådetaljer som mangler på buret, men blir fikset så snart som mulig. Vel møtt til gamle og nye medlemmer på neste treningsøkt!